Wojciech Kucypera

radca prawny

e-mail: kucypera@waszczuk.pl

W 2007 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2011 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związany od 2011 r. Włada językiem angielskim.

Jego główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
  • świadczenie pomocy prawnej w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych – po stronie zamawiających, jak i oferentów, zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.