Wojciech Detyna

radca prawny

e-mail: detyna@waszczuk.pl

W 2014 r. ukończył studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2018 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu.  Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związany od 2015 r. Włada językiem angielskim.

Jego główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej, usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
  • świadczenie obsługi prawnej z zakresu prawa pracy, w tym negocjowanie oraz konstruowanie umów pracowniczych, opracowywanie regulacji wewnątrzzakładowych oraz reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
  • świadczenie obsługi prawnej z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym kompleksowa obsługa nabywania nieruchomości i jej audyt prawny,
  • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych,
  • świadczenie obsługi prawnej w zakresie wykonywania zadań inwestycyjnych przez ww. jednostki, w tym zadań z wykorzystaniem instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • świadczenie obsługi prawnej z zakresu ochrony danych osobowych, w tym opracowywanie regulacji wewnętrznych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego.