Weronika Puciato

radca prawny

e-mail: puciato@waszczuk.pl

W 2009 r. ukończyła studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2010 r. Włada językiem angielskim.

Jej główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych,
  • świadczenie pomocy prawnej w zakresie wykonywania zadań inwestycyjnych przez w/w jednostki publiczne, w tym z wykorzystaniem instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • świadczenie pomocy prawnej w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych – po stronie zamawiających, jak i oferentów, zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej, usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.