Szymon Linek

radca prawny

e-mail: linek@waszczuk.pl

W 2014 r. ukończył studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związany od 2015 r. Włada językiem angielskim.

Jego główne obszary działalności to:

  •  kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych,
  • świadczenie pomocy prawnej w zakresie wykonywania zadań inwestycyjnych przez w/w jednostki publiczne,
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (obsługa wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, dochodzenie roszczeń o zapłatę czynszu, postępowania eksmisyjne),
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej, usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
  • świadczenie bieżącej pomocy prawnej na rzecz instytucji kultury, a także stowarzyszeń i fundacji, w tym także organizacji pożytku publicznego.