Natalia Smołucha-Borkowska

radca prawny

e-mail: smolucha-borkowska@waszczuk.pl

W 2011 r. ukończyła studia politologii na Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz w 2013 r. studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2017 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2014 r. Włada językiem angielskim.

 

Jej główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
  • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych,
  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa lokalowego (obsługa wspólnot mieszkaniowych, dochodzenie roszczeń o zapłatę czynszu, postępowania eksmisyjne),
  • prawo zobowiązań (analiza i opracowywanie umów cywilnoprawnych, dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów).