Monika Sąsiada

radca prawny

e-mail: sasiada@waszczuk.pl

W 2008 r. ukończyła studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i kontrola finansowa. W 2013 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2013 r. Włada językiem angielskim.

Jej główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
  • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych,
  • dochodzenie odszkodowań zarówno od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody jak i zobowiązanych do jej naprawienia (m.in. od zakładów ubezpieczeń),
  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa internetu – (m.in. tworzenie regulaminów stron internetowych, polityk prywatności),
  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (m.in. prowadzenie spraw o uznanie wzorca postanowień umowy za niedozwolone, dochodzenie roszczeń od nieuczciwych kontrahentów),
  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa lokalowego (obsługa wspólnot mieszkaniowych, dochodzenie roszczeń o zapłatę czynszu, postępowania eksmisyjne),
  • sukcesja majątkowa oraz planowanie spadkowe.