Michał Boryk

radca prawny

e-mail: boryk@waszczuk.pl

W 2006 r. ukończył studia administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie w roku 2009 studia prawa na tym samym Wydziale Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Z Kancelarią Waszczuk i Partnerzy związany od 2006 r. Włada językiem angielskim.

Jego główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych,
  • świadczenie pomocy prawnej w zakresie restrukturyzacji wykonywania zadań publicznych przez ww. jednostki publiczne, w tym także z wykorzystaniem spółek komunalnych i tzw. doktryny TECKAL,
  • świadczenie pomocy prawnej w zakresie wykonywania zadań inwestycyjnych przez ww. jednostki publiczne, w tym z wykorzystaniem instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
  • świadczenie pomocy prawnej w związku z przeprowadzaniem procesów restrukturyzacyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a w tym realizacja badań due diligence,
  • świadczenie pomocy prawnej przy przeprowadzaniu procesów inwestycyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów sektora prywatnego, w szczególności działających w branży budowlanej realizujących zamówienia publicznych zamawiających, w tym w formule FIDIC.