Joanna Tokarska – Grzesik

radca prawny

e-mail: tokarska-grzesik@waszczuk.pl

W 2011 r. ukończyła studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2015 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2012 r. Włada językiem angielskim.

Jej główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych,
  • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie restrukturyzacji wykonywania zadań publicznych przez ww. jednostki publiczne, w tym także z wykorzystaniem spółek komunalnych i tzw. doktryny TECKAL,
  • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie wykonywania zadań inwestycyjnych przez ww. jednostki publiczne, w tym z wykorzystaniem instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • świadczenie bieżącej pomocy prawnej na rzecz instytucji kultury, a także stowarzyszeń i fundacji, w tym także organizacji pożytku publicznego,
  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa spółdzielczego,
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej , w tym realizujących zamówienia publiczne.