Joanna Kuchczyńska

Radca prawny Prokurent

e-mail: kuchczynska@waszczuk.pl

W 2004 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2010 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2003 r. Włada językiem angielskim.

Jej główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej, w tym realizujących zamówienia publiczne,
  • transakcje M&A (fuzje i przejęcia) oraz procesy przekształcania podmiotów gospodarczych,
  • przeprowadzanie badań due diligence,
  • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie zbiorowego prawa pracy.