Edyta Gnacy

radca prawny

e-mail: gnacy@waszczuk.pl

W 2008 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2012 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2007 r. Włada językiem angielskim.

Jej główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
  • transakcje M&A (fuzje i przejęcia) oraz procesy przekształcania podmiotów gospodarczych,
  • przeprowadzanie badań due diligence,
  • świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów z sektora bankowego.