Beata Zasadni – Cisowska

radca prawny

e-mail: zasadni-cisowska@waszczuk.pl

W 2013 r. ukończyła studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, a następnie w 2014 r. W 2017 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2013 r. Włada językiem angielskim.