Anna Rybczyńska

radca prawny prokurent

e-mail: rybczynska@waszczuk.pl

W 2007 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2011 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2008 r. Włada językiem angielskim.

Jej główne obszary działalności to:

  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;
  • transakcje M&A (fuzje i przejęcia) oraz procesy przekształcania podmiotów gospodarczych,
  • przeprowadzanie badań due diligence