Sektor finansów publicznych

Kancelaria od wielu lat świadczy usługi prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków. W gronie naszych klientów są jednostki wszystkich szczebli samorządu, od małych gmin, aż po urzędy marszałkowskie. Świadczymy zarówno bieżącą obsługę prawną jednostek, jak też doradzamy w wielu dziedzinach prawa związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Posiadamy również bogate doświadczenie w obsłudze jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a także spółek prawa handlowego, w których wspólnikami pozostają jednostki samorządu terytorialnego. Uczestniczyliśmy z sukcesami w wielu procesach reorganizacji jednostek podległych samorządom. Prowadzimy również obsługę wielomilionowych procesów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Interdyscyplinarność oraz bogactwo zasobów Kancelarii pozwala na obsługę także w zakresie świadczenia porad prawnych mieszkańców jednostki w ramach dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Kancelaria posiada również doświadczenie w bieżącej obsłudze jednostek organizacyjnych z udziałem majątku komunalnego.

Ponadto, prowadzimy obsługę prawną innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych czy też instytucji kultury.