Prawo podatkowe

Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie materialnego i proceduralnego prawa podatkowego.

Nasze usługi obejmują kwestie związane z opodatkowaniem zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Prowadzimy również obsługę prawną międzynarodowych transakcji finansowych. Działania kancelarii w tym obszarze wspomagane są poprzez bieżącą współpracę z doświadczonymi doradcami podatkowymi oraz biurem rachunkowym.

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie korzystania z narzędzi optymalizacji podatkowej celem przedstawienia najkorzystniejszego, z punktu widzenia obciążeń podatkowych, wariantu przeprowadzenia planowanych operacji gospodarczych.

Wśród szczególnych działań objętych tym obszarem wskazujemy możliwość skorzystania z naszych usług w kwestii kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej zwrotu podatków od towarów i usług (VAT).

Umożliwiamy naszym Klientom skorzystanie z audytu podatkowego, czyli kompleksowego badania prawidłowości rozliczeń podatków, a także oferujemy gotowość do świadczenia pomocy prawnej w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych oraz w przygotowywaniu wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie uzgodnionym z Klientem.

Badamy transakcje handlowe pod kątem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług. Wykorzystujemy w praktyce wiedzę na temat podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.

Prawnicy z naszej kancelarii reprezentują Klienta w postępowaniach spornych i wyjaśniających przed organami podatkowymi i celnymi, a także w postępowaniu karnym skarbowym.