Prawo handlowe

Od początku funkcjonowania Kancelarii, ważnym obszarem jej działalności było świadczenie obsługi prawnej i doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego.

W ramach działalności obejmującej ten obszar, Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług związanych z obsługą prawną podmiotów gospodarczych, świadczoną niezależnie od ich formy prawnej i struktury organizacyjnej. Oferujemy pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, w tym przy sporządzaniu i opiniowaniu umów, aktów założycielskich i innych aktów korporacyjnych tych podmiotów oraz dokonywaniu wszelkich czynności związanych z ich rejestracją. W zakresie oferowanych usług mieszczą się również czynności likwidacyjne. Nieodłącznymi elementami realizowanych czynności są m.in. obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, przygotowywanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji prawnej związanej z obsługą podmiotów i dostosowanej do ich wewnętrznych schematów organizacyjnych, opracowywanie i opiniowanie umów i wzorców umów, które mają znaleźć zastosowanie w obrocie gospodarczym.

Kancelaria, w ramach realizowanej współpracy, bierze również czynny udział w negocjacjach warunków kontraktów handlowych klientów z ich kontrahentami oraz doradza w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zapewnia analizę prawną każdego przedsięwzięcia pod kątem jak najdalej idącego zabezpieczenia interesów klienta.

Sztandarowym elementem naszej działalności w obrębie szeroko pojętego prawa handlowego jest również kompleksowa obsługa prawna transakcji łączenia i dzielenia, przejęć, fuzji, przekształceń spółek prawa handlowego oraz transakcji tzw. wykupu menedżerskiego (typu MBO i MBI). Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz zdobytą specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, Kancelaria świadczy usługi w zakresie audytów prawnych (due dilligence) obejmujących analizę prawną oraz podatkowo-finansową łączonych, dzielonych oraz przekształcanych spółek, dostosowanych do potrzeb każdorazowej transakcji oraz potrzeb klienta.