Prawo administracyjne

Kancelaria specjalizuje się w sprawowaniu bieżącej obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej. Gwarantując zachowanie najwyższych standardów obsługi, przy szczególnym uwzględnieniu obostrzeń dyscypliny finansów publicznych i odrębnych regulacji dotyczących specyfiki gałęzi prawa administracyjnego, Kancelaria świadczy zarówno bieżącą obsługę spraw jednostek samorządu terytorialnego, jak i realizuje niestandardowe, interdyscyplinarne projekty przy wdrażaniu pionierskich instytucji. W przypadku pojawienia się złożonego problemu wymagającego szczególnej wiedzy z dziedzin para prawnych i księgowo – podatkowych, dzięki bliskiej współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami, Kancelaria zachowuje wysoki poziom usług także w takich projektach.

Prawnicy naszego zespołu opiniują projekty uchwał podejmowanych na posiedzeniach organów uchwałodawczych pod kątem legalizmu oraz w kontekście ugruntowanej praktyki właściwych miejscowo organów nadzorczych oraz sądów administracyjnych, a także uczestniczą w czynnościach podmiotów administracyjnych przewidzianych przepisami prawa. Posiadane przez naszą Kancelarię wieloletnie doświadczenie w obsłudze wszystkich szczebli samorządu terytorialnego pozwala uwzględniać w opiniowanych projektach umów nie tylko szczególny interes Klienta, ale również interes społeczny i eliminować  ewentualne zagrożenia wykonania kontraktu, co ma istotne znaczenie przy zawieraniu umów dotacyjnych.

Prawnicy naszej kancelarii świadczą doradztwo w zakresie najczęściej występujących w praktyce dziedzin prawa administracyjnego, w szczególności: prawa ochrony środowiska i zasad gospodarowania odpadami, prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa energetycznego, prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Nasi prawnicy służą również pomocą przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, zaś zdobyte doświadczenie procesowe, umożliwia reprezentację Klienta przed sądami administracyjnymi oraz organami odwoławczymi we wszystkich sprawach.