Kancelaria

Date of completion:

Link:

Short description: W 2007 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2011 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związany od 2011 r. Włada językiem angielskim. Jego główne obszary działalności to: kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami […]

Date of completion:

Link:

Short description: W 2014 r. ukończyła studia administracyjne w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2014 roku.

Date of completion:

Link:

Short description: W 2007 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2011 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2008 r. Włada językiem angielskim. Jej główne obszary działalności to: kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej; kompleksowa obsługa prawna […]