Kancelaria

Date of completion:

Link:

Short description: Ukończyła studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Z Kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2015 r. Włada językiem angielskim.

Date of completion:

Link:

Short description: W 2008 r. ukończyła studia administracyjne na Uniwersytecie Wrocławskim. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2016 roku.

Date of completion:

Link:

Short description: W 1994 r. ukończył studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Jest założycielem kancelarii. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Jego główne obszary działalności to: transakcje M&A (fuzje i przejęcia) oraz procesy przekształcania, łączenia i dzielenia  podmiotów gospodarczych, przeprowadzanie analiz i definiowanie optymalnej struktury transakcji, przeprowadzanie badań […]

Date of completion:

Link:

Short description: W 2007 r. ukończył studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związany od 2009 r. W 2013 r. dołączył do grona Partnerów Kancelarii oraz został Wiceprezesem Zarządu. Włada językiem angielskim. Jego główne obszary działalności to: transakcje M&A (fuzje i przejęcia) oraz procesy przekształcania podmiotów gospodarczych, a w tym przeprowadzanie analiz […]

Date of completion:

Link:

Short description: W 2012 r. ukończyła studia ekonomii o specjalności Bankowość i Rynki Finansowe na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2011 r. Włada językiem angielskim.  

Date of completion:

Link:

Short description: tekst

Date of completion:

Link:

Short description: W 2004 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2010 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2003 r. Włada językiem angielskim. Jej główne obszary działalności to: kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, kompleksowa obsługa prawna podmiotów […]

Date of completion:

Link:

Short description: W 2008 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2012 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2007 r. Włada językiem angielskim. Jej główne obszary działalności to: kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych działających w branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, transakcje M&A (fuzje i przejęcia) […]

Date of completion:

Link:

Short description: W 2014 r. ukończyła studia administracyjne w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związana od 2014 roku.

Date of completion:

Link:

Short description: W 2007 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2011 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z kancelarią Waszczuk i Partnerzy związany od 2011 r. Włada językiem angielskim. Jego główne obszary działalności to: kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych, w tym ich reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami […]